A– GENERAL BOOKS
 
No. Name of Book Name of the Author
Price
Rs.
$
£
S-2 Abhinava Jyotirdharaah B.B. Purohit
30.00
S-1 Advaita Vedanta Sara P.S. Narasimhan
20.00
S-3 Chhando Darsanam (in English & Sanskrit) Rishi Daivarata
45.00
S-5 Jawahar Jeevanam B. Velankar
60.00
S-4 Jawahar Taranginee Prof. S.B. Warnekar
5.00
S-7 kavyonmeshah Harischandra Renapurkar
29.00
S-8 Padmavathi Jayadevam K.S. rishi
45.00
S-9 Prithvi Vallabham (Sanskrit Drama) K.M. Munshi
2.00
  Prachibharathsamskrithiyam Prof. Harischandra Renapurkar
200.00
  Raspriya Paris Rajadhani Dr. Om Prakash pande
125.00
S-10 Rasika Ramana kavyam Satyashodhanam (Gandhiji's Autobiography) Hosakare Nagappa Sastri
25.00
S-11 Sri Jagadguru sri Chandrasekharendra Saraswati Vijaya Kavyam (A kavyam in 12 Cantos) Dr. S. srinivasa Sharma
150.00
S-12 Srimad Buddha Bhagavatham Hosakare Nagappa Sastri
90.00
S-13 stotra-bharati kanthahar part – I (Sanskrit Sloka with Hindi Meaning) Swami Sri Bharati Krishna Tirtha
5.50
S-14 stotra-bharati kanthahar part – II (Sanskrit Sloka with Hindi Meaning) Swami Sri Bharati Krishna Tirtha
20.00
S-15 Swanth Sakhay Narmada Shankar Sastri
45.00
 
B– SAMVID – SANSKRIT SERIES
 
No. Name of Book Name of the Author
Price
Rs.
$
£

SV-10

Dampatyakalaham (Small play)

H.V. Nagaraja Rao

8.00

SV-11

Mahadaanam (A collection of four modern plays)

P.M. Bhakkhande

25.00

SV-6

Pundarikah (kadambari of bana retold in simple prose)

S. Jagannath

30.00

SV-12

Pushpanjali (A collection of Poems)

Mm. Prof. J.H. Dave

30.00

SV-2

Rijurohitam (Short stories for children)

S. Jagannath

8.00

SV-8

Samudyata (small play on dowry)

H.V. Nagaraja Rao

8.00

SV-5

Sri-Guru-Kripa-Tarangini (Modern epic pem)

K.S. Bhasakara Bhatta

32.00

SV-1

Sri-Jagannatha-Sankara-Gauravam (A Three-act play)

Vidyadhar Gokhale ; Sanskrit translation by Shri vasant Shankar nanivadekar

12.00

SV-7

Tennala-Ramakrishna-Katha (Stories of Tennali Ranakrishna)

Hosakare Nagappa Shastri

10.00

SV-9

Tilottama (Comic Strip Story)

Smt. Mitra Ugra, Picture : Ram vairker Sanskrit translation : dr. B.S.R. rao

5.00

SV-3

Tup-kavitaah (short poems for children)

S. Jagannath

6.00

SV-4

Vidullaputreeyam (Small Play)

H.V. Nagaraja Rao

6.00

 

 
Website is designed and maintained by Srijan Webmatics Pvt. Ltd.